Skogens mångbruk

BIKEINBERGSLAGEN I EXPERTPANEL I UMEÅ

Kunskapsseminarium om skogens mångbruk

2020-03-11

Från vänster: moderator Lotta Möller, Staffan Norin regionchef på Skogsstyrelsen, Katarina Rönnbacka Nybäck från BikeinBergslagen och Erik Hjärtfors verksamhetsledare i projektet Skogens mångbruk och vd Wood Design.

Efter en natt på tåget från Örebro landade jag tidigt i Umeå. Som tur är bjöd min systerdotter på frukost innan det var dags att ta sig till SLU på Umeå campus-område. Där väntade en spännande dag fylld med klokskap från forskare, entreprenörer, skogsförvaltare samt en mängd övrig expertis inom område naturturism och skogsbruk. Vi skulle diskutera möjligheter och lösningsförslag på hur vi kan samverka i skogen och bruka skogen på mer än ett sätt. 


Det kom upp många fina exempel där markägare och entreprenörer samverkat och där så lite som 0,5 ha kan försörja en hel familj, genom att skogen används till fler saker än att just bara hämta ut timmer ifrån.


"Förutom de stora skogsbolagen är det väldigt få skogsägare som kan leva på sin skog. De flesta behöver ha andra jobb för att försörja sig." 


Men landet är långt och förutsättningarna otroligt olika. Hälften av landet består av renbetsmark, vilket kräver en viss typ av skötsel och markberedning. Inom stor-stadsnära skogar ser man att skogen främst nyttjas för friluftsliv vilket gör att skogen inte avverkas på samma sätt som på de flesta andra ställen i landet. Det så kallade trakthyggesbruket är vanligast förekommande i resten av Sverige och samerna på plats berättade att skillnaden mellan de hyggen vi ser i södra Sverige och hyggen norrut är enorm. Hyggen kan sträcka sig över flera hundra hektar stora områden i norra Sverige och påverkar såklart både renskötsel men också möjligheter till friluftsliv och till viss del även naturturism. Dessutom så skattas försäljning av skogsprodukter väldigt sällan i de län där skogen växer. Norra Sverige, eller snarare hälften av Sverige står för största produktionen av skog till förädling av skogsprodukter, mineraler och elförsörjning till resten av Sverige, och får leva med kalavverkning, gruvor, exploatering av älvar, utflyttning och nedlag service. Detta är inte nytt men det blir så påtagligt när många exempel lyfts under en dag.


"Trots detta så gick hela dagen i en otroligt konstruktiv och positiv anda. Lösningar stod i fokus."


Mitt bidrag var bland annat att berätta om hur Nora kommun och Svea skog tänker kring att utveckla naturturismaktiviteter på just ett hygge, men också om vårt läns framgångsrika arbete med avtal med markägare för cykelleder, så att markägaren kan känna sig trygg i att både jakt och avverkning kan fortgå utan konflikter, och cyklisterna och huvudmän kan känna sig trygg i att stigar inte körs sönder utan bevaras. 


På plats var som också landsbygdsminister Jennie Nilsson som samlade kunskap till nya politiska beslut och långsiktiga spelregler som ska gälla över mandatperioder. Syftet är att Sverige ska fortsätta vara en ledande skogsnation med fokus på hållbart brukande där man måste ta hänsyn till skogens alla värden och möjligheter. Målet är att hitta breda lösningar där hänsyn tas till klaimatomställningar och mångbruk av skogen. 


Det blir en spännande väntan tills ministern, SLU och Skogsstyrelsen genomfört alla 5 seminarier och samlat kunskap för framtida beslut. Det är också en spännande väntan på Sverker Johanssons och Elin Fries fina film om skogens mångbruk som kommer släppas för allmänheten under våren. Se den när den kommer! Den heter Skogens gröna guld!