Affärsmässig utveckling av Näckrosleden

AFFÄRSMÄSSIG UTVECKLING AV NÄCKROSLEDEN

Workshoptillfälle 1 av 3

2020-03-09

Suzanne Gadd berättar vad en smutsig öl är.

Hur lotsar man ett 20-tal företag till affärsmässiga cykelprodukter mellan mars till september och under tre tillfällen plus coachning? Vi hoppas att

"dream-team" Bergstrand, Gadd och Rönnbacka Nybäck med sitt helt nya koncept, verktyg och metoder tillsammans med Henrik Steberg från STUA kommer kunna lotsa besöksnäringsföretagen till säljbara produkter.


Processen har tre tydliga workshop och verktyg kring:

  1. Identifikation av målgrupp
  2. Innehåll paket och samarbeten för att skapa attraktiva produkter
  3. Utverdering av paket och förfining av produkterna


"Målet är alltså att företagen redan till sommaren har färdga paket som ska testas i skarpt läge."


Men hur var det nu med Mick Jagger generationen eller en smutsig öl? Allt har med målgrupp och cykelvänlighet att göra och Mick Jagger generationen är de som enligt Suzanne kommer rocka ända in i graven. Hur du ska bli cykelvänlig med smutsig öl, cykelvänligt boende, erbjuda cyklisterna att "tanka av och på" hur du snabbt och enkelt kan rita upp dina egna cykelrutter och kartor, ja det lär vi dig ocm du bokar oss för ett "Affärsmässigt cykelpaket". våra verktyg innehåller smarta metoder för hur företagen hittar sin bästa cykelkund. Efter muntlig utvärderingen i min workshopgrupp sa alla deltagare:  "Det här var bra, så här har jag aldrig tänkt förut"


Kontakta någon av oss om du vill veta mer. Här är min mail:


bikeinbergslagen@gmail.com

tel 0730-799979