Att dela leder

ATT DELA LEDER

Att dela ett berg och cykelleder

2020-02-04 

Vi står inför en spännande utmaning i Kottabergsprojektet, (som vi kort och gott förkortar projektnamnet till), och det är att vi förhoppningsvis ska ta ett berg i bruk för cykelleder. Men det kanske inte enbart upplevs som positivt av övrigt friluftsliv, så därför fanns den tanken med redan i planeringsstadiet för projektet. Kottabergetsprojektet har liksom alla andra projekt skapat en referensgrupp, och till vår referensgrupp bjöd vi in just de parter vi tror kan representera de olika grupperna av friluftsliv och andra intressen som kan finnas på berget.

 

"Vi har bjudit in byalag, ryttarförening, skid- cykel- och orienteringsklubbar och Naturskyddsförening förutom de övriga parter vi tror är viktiga för projektet."

I referensgruppen kommer vi att bolla de funderingar och farhågor som vi tror att projektet kan stöta på, och gruppen hjälper mig som projektledare att identifiera fler intressen och intressenter än de jag själv skulle komma på. Men inte bara det, gruppen bidrar också till lösningsförslag på problemen.


På Kottaberget är det främst tänkt att cykellederna ska bryta ny mark. Det är såklart en fördel när man vill nå framgång hos övriga intressenter. Vi ”snor” ju ingen gammal vältrampad stig på det viset. Däremot kommer antalet cyklister öka, och vi får räkna med att det kommer att gå undan i utförslederna. Så i själva utförslederna kommer det att bli svårt att dela på leden. Dessutom kommer vi behöva lösa problematiken när en utförsled korsar en befintlig stig. Vi tänker också att vi kommer kunna dra om några av de befintliga stigarna för att de ska kunna nå intressanta platser, som kanske en gemensam rastplats för cyklister och andra. Vi kommer alltså inte kunna dela på utförsleder, men vi kommer kunna dela många andra, nya platser och stigar på berget.


"Vårt recept för framgång tror vi kommer vara så här:"


  • Bjud in alla intressenter i ett tidigt skede (till möten eller en referensgrupp)
  • Visa på vinsterna även för de andra grupperna, dvs vad kan tillföras som är intressant även om man inte är cyklist
  • Var beredd att lägga pengar på de andra grupperna, alltså inte bara på cykellederna
  • Tydlig information och skyltning när lederna väl är på plats


Du får fortsätta hänga med oss på resan, så lovar jag att blogga om hur det går.

Vill du läsa mer om projektet, läs här: